Yumiko Arimoto艺术作品

Yumiko Arimoto-qidye-1

刺绣艺术家有本ゆみこ(Yumiko Arimoto),1986年出生于日本奈良,毕业于京都造形艺术大学。她擅长用轻盈的彩线来绣制繁复而极具自然之感的作品,透出无限飘渺的梦幻之美。

Yumiko Arimoto-qidye-2 Yumiko Arimoto-qidye-3 Yumiko Arimoto-qidye-4 Yumiko Arimoto-qidye-5 Yumiko Arimoto-qidye-6 Yumiko Arimoto-qidye-7 Yumiko Arimoto-qidye-8 Yumiko Arimoto-qidye-9 Yumiko Arimoto-qidye-10发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染