Yi-Shiang Yang绘画作品

Shiang Yang-qidye-1

台湾艺术家Yi-Shiang Yang(杨依香),她的绘画作品笔触细腻,画面充满了淡淡忧伤。来源:[via]

Shiang Yang-qidye-2 Shiang Yang-qidye-3 Shiang Yang-qidye-4 Shiang Yang-qidye-5 Shiang Yang-qidye-6 Shiang Yang-qidye-9 Shiang Yang-qidye-10 Shiang Yang-qidye-11发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染