Yayoi Kusama艺术作品

Yayoi Kusama-qidye-1

日本艺术家 Yayoi Kusama 草间弥生,无限镜像房 – 百万光年的灵魂客场 ,在美国纽约 David Zwirner 画廊展出。

Yayoi Kusama-qidye-2 Yayoi Kusama-qidye-3 Yayoi Kusama-qidye-4 Yayoi Kusama-qidye-5 Yayoi Kusama-qidye-6 Yayoi Kusama-qidye-7 Yayoi Kusama-qidye-8 Yayoi Kusama-qidye-9无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染