Walter Rosenblum摄影作品

Walter Rosenblum-qidye-1

Walter Rosenblum(1919-2006),美国摄影师,出生于纽约一个贫穷的犹太家庭,曾作为战地摄影师参与二战,摄影生涯超过50年,作品大多关注普通人,尤其是孩子、移民和穷人,主题涵盖一些20世纪的重大事件,从经济衰退到武装冲突。官方网站:http://www.rosenblumphoto.org

Walter Rosenblum-qidye-2 Walter Rosenblum-qidye-4 Walter Rosenblum-qidye-5 Walter Rosenblum-qidye-6 Walter Rosenblum-qidye-7 Walter Rosenblum-qidye-8 Walter Rosenblum-qidye-9 Walter Rosenblum-qidye-10 Walter Rosenblum-qidye-32发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染