Thoka Maer动态插画

Thoka Maer3

 

每个人多多少少都会遇到一些难以言说的小事儿,诸如走到电梯口电梯门关了,刚刚捡起这样东西又碰掉了那样东西,穿上雨衣雨就停了,妈妈永远不相信你真的看见了UFO⋯⋯这些生活中的边角料竟成为了Thoka Maer的创作素材。人生中总是充斥着这样那样的无奈,换一个角度来看,其实也不过是小事一桩,笑笑就过去了吧!

Thoka Maer-qidye-1 Thoka Maer-qidye-2 Thoka Maer-qidye-4 Thoka Maer-qidye-5 Thoka Maer-qidye-6 Thoka Maer-qidye-7 Thoka Maer-qidye-8 Thoka Maer-qidye-9 Thoka Maer-qidye-10 Thoka Maer-qidye-11 Thoka Maer-qidye-12 Thoka Maer-qidye-13 Thoka Maer-qidye-14发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染