SpY摄影作品

SpY-qidye-1

20世纪80年代艺术家在过去20年中艺术家们创建了一个名为SpY的艺术团体,主要拍摄城市中幽默及讽刺的内容。官方网站:www.spy-urbanart.com

SpY-qidye-2SpY-qidye-3SpY-qidye-4SpY-qidye-5SpY-qidye-6SpY-qidye-7SpY-qidye-8SpY-qidye-9SpY-qidye-10发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染