Spencer Studio摄影作品

Spencer Studio-qidye-1

一张老照片,不仅可以用来保存记忆,更是连接时空的创作载体,Spencer Studio的作品让老照片充满诗意和质感。

Spencer Studio-qidye-2 Spencer Studio-qidye-3 Spencer Studio-qidye-4 Spencer Studio-qidye-5 Spencer Studio-qidye-6发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染