Seokmin Ko摄影作品

Seokmin Ko-qidye-1

韩国首尔摄影师 Seokmin Ko,“The Square”广场,形而上的摄影系列。描绘的是人跟你和你周围的环境,满足正常状态和身份观念的存在方式。

Seokmin Ko-qidye-2 Seokmin Ko-qidye-3 Seokmin Ko-qidye-4 Seokmin Ko-qidye-5 Seokmin Ko-qidye-10 Seokmin Ko-qidye-11 Seokmin Ko-qidye-12 Seokmin Ko-qidye-13发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染