Sato Kanae插画作品

Sato Kanae-qidye-1

儿童插画作家佐藤香苗(Sato Kanae)1974年出生于爱知县,现居东京。她的画只有很简单稚嫩的线条,却将每个人不同的个性特征,尤其是女孩成长中的微妙变化刻画的入木三分,总有某些瞬间会让你有“我小时候也曾经历过”的感觉……

Sato Kanae-qidye-2 Sato Kanae-qidye-3 Sato Kanae-qidye-5 Sato Kanae-qidye-6 Sato Kanae-qidye-7 Sato Kanae-qidye-8 Sato Kanae-qidye-9 Sato Kanae-qidye-10 Sato Kanae-qidye-11 Sato Kanae-qidye-12 Sato Kanae-qidye-14 Sato Kanae-qidye-15 Sato Kanae-qidye-16 Sato Kanae-qidye-17发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染