Sarah Lee摄影作品

Sarah Lee-qidye-1

潜水摄影的挑战性和难度都比较大,魅力也是无穷的。美国女摄影师Sarah Lee擅长水下摄影。她将模特和海底世界的环境结合起来,美女潜水员在海里自由遨游,姿态优美,富有动感,让人犹如走进了梦幻的美人鱼童话故事里。

Sarah Lee-qidye-2 Sarah Lee-qidye-3 Sarah Lee-qidye-4 Sarah Lee-qidye-5 Sarah Lee-qidye-6 Sarah Lee-qidye-8 Sarah Lee-qidye-9 Sarah Lee-qidye-10 Sarah Lee-qidye-11 Sarah Lee-qidye-12 Sarah Lee-qidye-13 Sarah Lee-qidye-14 Sarah Lee-qidye-15 Sarah Lee-qidye-16 Sarah Lee-qidye-17 Sarah Lee-qidye-18 Sarah Lee-qidye-19 Sarah Lee-qidye-20 Sarah Lee-qidye-21 Sarah Lee-qidye-22 Sarah Lee-qidye-23 Sarah Lee-qidye-24 Sarah Lee-qidye-25 Sarah Lee-qidye-26 Sarah Lee-qidye-28 Sarah Lee-qidye-29 Sarah Lee-qidye-30 Sarah Lee-qidye-31 Sarah Lee-qidye-32 Sarah Lee-qidye-33 Sarah Lee-qidye-34 Sarah Lee-qidye-35 Sarah Lee-qidye-36 Sarah Lee-qidye-37 Sarah Lee-qidye-38 Sarah Lee-qidye-39发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染