Sam Kaplan摄影作品:物体

Sam Kaplan-qidye-1

Sam Kaplan,美国摄影师,现居纽约,擅长静物摄影,客户大多是广告公司,官方网站:http://samkaplan.com(可能需要代理)。

这里整理的是他将一定数量的同类物体整齐摆放,探寻物体形态和色彩上的变化,以上是鸡蛋,来源:[via]

Sam Kaplan-qidye-2 Sam Kaplan-qidye-3 Sam Kaplan-qidye-4 Sam Kaplan-qidye-5 Sam Kaplan-qidye-6 Sam Kaplan-qidye-8 Sam Kaplan-qidye-9 Sam Kaplan-qidye-10发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染