Paolo Curcio艺术作品

Paolo Curcio-qidye-1

巴塞罗那艺术家Paolo Curcio,通过提升钱币制造工艺创建一组名为hobo nickel艺术形势。而这种形势的艺术也多以头骨及死亡为代表。官方网站:www.mrthehobonickels.com

Paolo Curcio-qidye-2Paolo Curcio-qidye-3Paolo Curcio-qidye-4Paolo Curcio-qidye-5Paolo Curcio-qidye-6Paolo Curcio-qidye-7Paolo Curcio-qidye-8Paolo Curcio-qidye-9Paolo Curcio-qidye-10无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染