Morten Nordstrøm:不一样的角度 镜面世界

Morten-qidye-1

阴雨天往往令人沉闷,但在这些照片中却不是!25岁的摄影师Morten Nordstrøm受到暴雨后路面积起的小小水塘的灵感启发,创作了《透过我的眼看到的世界》系列,通过精美的清晰的倒影记录了这个美丽的世界。
这位来自哥本哈根的年轻摄影师通过一独特的视角展现了城市的生活,他在自己的家乡以及巴黎拍摄这组作品,自行车,汽车,行人,他通过变化画面中活动的主题来让每一张照片充满不同的感觉。倒影与现实之间的分界线模糊了抽象与清晰的分界线。他通过城市与建筑的线条勾勒出了一个美丽的几何构图,对称的图像耐人寻味。

Morten-qidye-2 Morten-qidye-3 Morten-qidye-4 Morten-qidye-5 Morten-qidye-6 Morten-qidye-7 Morten-qidye-8 Morten-qidye-9 Morten-qidye-10 Morten-qidye-11 Morten-qidye-12 Morten-qidye-13 Morten-qidye-14 Morten-qidye-15 Morten-qidye-16 Morten-qidye-17 Morten-qidye-18 Morten-qidye-19 Morten-qidye-20 Morten-qidye-21 Morten-qidye-22 Morten-qidye-23 Morten-qidye-24 Morten-qidye-25 Morten-qidye-26 Morten-qidye-27 Morten-qidye-28 Morten-qidye-29 Morten-qidye-30 Morten-qidye-31 Morten-qidye-32发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染