Mariam Sitchinava摄影作品

Mariam Sitchinava-qidye-1

摄影师Mariam Sitchinava今年21岁,来自格鲁吉亚。没有受过专业训练,但是她镜头下的女孩都有着一股摄人心魄的美,相信,这来自于一种女人天生的直觉。

Mariam Sitchinava-qidye-2 Mariam Sitchinava-qidye-3 Mariam Sitchinava-qidye-4 Mariam Sitchinava-qidye-5 Mariam Sitchinava-qidye-6 Mariam Sitchinava-qidye-7 Mariam Sitchinava-qidye-8 Mariam Sitchinava-qidye-9 Mariam Sitchinava-qidye-10发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染