Loïc Le Quéré摄影作品

I Dreamed-qidye-1

Loïc Le Quéré,法国摄影师,拥有15年广告摄影经验,官方网站:http://www.loiclequere.com

这组作品名为《I Dreamed of New York》(我梦到纽约),是他的系列作品《American Dream》中的一部分,另请参阅更多主题是纽约的作品,来源:[via]

I Dreamed-qidye-2 I Dreamed-qidye-3 I Dreamed-qidye-4 I Dreamed-qidye-5 I Dreamed-qidye-6 I Dreamed-qidye-7 I Dreamed-qidye-8 I Dreamed-qidye-9 I Dreamed-qidye-10 I Dreamed-qidye-11 I Dreamed-qidye-14 I Dreamed-qidye-16发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染