Kristian Schmidt摄影作品:鲸鲨

Kristian Schmidt-qidye-1

Kristian Schmidt,美国摄影师,擅长野生动物及时尚摄影,出生于纽约,精通英、法、日及瑞典语四种语言,作品站点:http://kristianschmidt.wix.com

这组作品名为《Whale Shark Series》(鲸鲨系列),来源:[via]

Kristian Schmidt-qidye-2 Kristian Schmidt-qidye-3 Kristian Schmidt-qidye-4 Kristian Schmidt-qidye-5 Kristian Schmidt-qidye-6 Kristian Schmidt-qidye-7 Kristian Schmidt-qidye-8 Kristian Schmidt-qidye-9 Kristian Schmidt-qidye-10 Kristian Schmidt-qidye-11 Kristian Schmidt-qidye-12发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染