Kimsooja建筑欣赏

KimsoojaJanuary-qidye-1

2006年由多名科学家组建了名为Kimsooja的团体,他们创建会呼吸的镜子,在马德里精心安装并展示。官方网站:www.kimsooja.com

KimsoojaJanuary-qidye-2 KimsoojaJanuary-qidye-3 KimsoojaJanuary-qidye-4 KimsoojaJanuary-qidye-5 KimsoojaJanuary-qidye-6无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染