Kelli Vance绘画作品

Kelli Vance-qiye-1

加州艺术家Kelli Vance,把假身份,偷窥狂,以及隐晦的色情,有些电影里设定的剧情。非常不错的油画作品。来源:[via]

Kelli Vance-qiye-2 Kelli Vance-qiye-3 Kelli Vance-qiye-4 Kelli Vance-qiye-5 Kelli Vance-qiye-7 Kelli Vance-qiye-8 Kelli Vance-qiye-9 Kelli Vance-qiye-10发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染