Kazuo Kamimura绘画作品

Kazuo Kamimura-qidye-1

Kazuo Kamimura 上村 一夫 ,(1940年3月7日 – 1986年1月11日)是日本漫画家。从其作风称之为“昭和絵师” 生于神奈川県横须贺市,1964年、在武蔵野美术大学设计系毕业,在上学期间打工时在广告代理店,宣弘社里作为插图画家来制作广告。

Kazuo Kamimura-qidye-2 Kazuo Kamimura-qidye-3 Kazuo Kamimura-qidye-4 Kazuo Kamimura-qidye-5 Kazuo Kamimura-qidye-6 Kazuo Kamimura-qidye-7 Kazuo Kamimura-qidye-8 Kazuo Kamimura-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染