Kawase Toshiro花卉欣赏

Kawase Toshiro-qidye-1

日本当红花艺大师川瀨敏郎(Kawase Toshiro)是“自然野趣流”的代表人物,他喜欢用一些古老、质朴、布满历史痕迹的器皿当做花器,依据时节到山野里找最当令的花叶,融入花器中,并持续在新潮社网站上连载“一日一花”专栏。川瀨敏郎1948年出生于京都,自幼师从最古老的“池坊”花道,日本大学艺术学部毕业后,前往巴黎大学留学,回国后不拘泥于流派,回到花道的原点,从事表现“日本肖像”的自由创作。

Kawase Toshiro-qidye-2 Kawase Toshiro-qidye-3 Kawase Toshiro-qidye-4 Kawase Toshiro-qidye-5 Kawase Toshiro-qidye-6 Kawase Toshiro-qidye-7 Kawase Toshiro-qidye-8发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染