Kalliope Amorphous摄影作品

Kalliope Amorphous-qidye-1

鬼魅的画面,扭曲的人像,这组梦幻而诡异的人像作品出自摄影师Kalliope Amorphous,名为《玻璃屋》,移动玻璃中的个人肖像作品。通过一个灵活的镜子和戏剧性的灯光,这位自学成才的摄影师创作了这组抽象耐人寻味的作品。人像在镜子的作用下发生扭曲而变形,只留下模糊的影子让人遐想。当我们看着镜子,我们的欲望,恐惧,秘密和弱点会不会就此暴露出来,而那些站在镜子前看着我们的别人是否能看到这些?

Kalliope Amorphous-qidye-2 Kalliope Amorphous-qidye-3 Kalliope Amorphous-qidye-4 Kalliope Amorphous-qidye-5 Kalliope Amorphous-qidye-6 Kalliope Amorphous-qidye-7 Kalliope Amorphous-qidye-8 Kalliope Amorphous-qidye-9 Kalliope Amorphous-qidye-10 Kalliope Amorphous-qidye-11 Kalliope Amorphous-qidye-12 Kalliope Amorphous-qidye-13 Kalliope Amorphous-qidye-14 Kalliope Amorphous-qidye-15 Kalliope Amorphous-qidye-16 Kalliope Amorphous-qidye-17 Kalliope Amorphous-qidye-18 Kalliope Amorphous-qidye-19 Kalliope Amorphous-qidye-20 Kalliope Amorphous-qidye-21 Kalliope Amorphous-qidye-22 Kalliope Amorphous-qidye-23 Kalliope Amorphous-qidye-25 Kalliope Amorphous-qidye-26 Kalliope Amorphous-qidye-27 Kalliope Amorphous-qidye-28 Kalliope Amorphous-qidye-29 Kalliope Amorphous-qidye-30 Kalliope Amorphous-qidye-31发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染