Julian Landini插画作品

Julian Landini-qidye-1

阿根廷艺术家Julian Landini,通过使用圆珠笔进行绘画,她的作品线条流畅细腻。来源:[via]

Julian Landini-qidye-2 Julian Landini-qidye-3 Julian Landini-qidye-4 Julian Landini-qidye-5 Julian Landini-qidye-6 Julian Landini-qidye-7 Julian Landini-qidye-8 Julian Landini-qidye-9无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染