Johnson Tsang雕塑作品

Johnson Tsang-qidye-1

香港艺术家Johnson Tsang,通过拟人化的雕塑把盘子,人,液体处于飞溅静止的状态。官方网站:johnsontsang.wordpress.com

Johnson Tsang-qidye-2 Johnson Tsang-qidye-3 Johnson Tsang-qidye-4 Johnson Tsang-qidye-5 Johnson Tsang-qidye-6 Johnson Tsang-qidye-7 Johnson Tsang-qidye-8 Johnson Tsang-qidye-9 Johnson Tsang-qidye-10无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染