Hvass&Hannibal品牌设计

HVASSHANNIBAL-qidye-1

Hvass&Hannibal是一个丹麦的设计组合,Hvass&Hannibal的设计形态奇趣,色彩丰富,她们主要的工作是唱片设计,在对于素材的反复实验中,融合了多种语言表达,呈现出独特气质的图式。欢快的笔触,动人的神情,色彩之间产生的间离感和跳跃感,追根溯源是丹麦的童话催生了设计语法结构的诗性特质。

HVASSHANNIBAL-qidye-2 HVASSHANNIBAL-qidye-3 HVASSHANNIBAL-qidye-4 HVASSHANNIBAL-qidye-5 HVASSHANNIBAL-qidye-6 HVASSHANNIBAL-qidye-7 HVASSHANNIBAL-qidye-8 HVASSHANNIBAL-qidye-9 HVASSHANNIBAL-qidye-10 HVASSHANNIBAL-qidye-11发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染