Glen Erler摄影作品

Glen Erler-qidye-1

Glen Erler出生于英国伦敦,现居美国。他擅长利用光线,捕捉细节,来营造一种怀旧的氛围。这种怀旧却不伤感,潜藏生命力的作品打动了Alec Soth,故被这位怀旧派摄影大师授予摄影网站Hey, Hot Shot!举办的第五期“策展人之选”奖(Curator’s Choice)。

Glen Erler-qidye-2 Glen Erler-qidye-3 Glen Erler-qidye-4 Glen Erler-qidye-5 Glen Erler-qidye-6 Glen Erler-qidye-7 Glen Erler-qidye-8 Glen Erler-qidye-9 Glen Erler-qidye-10 Glen Erler-qidye-11 Glen Erler-qidye-12 Glen Erler-qidye-13 Glen Erler-qidye-14 Glen Erler-qidye-15发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染