Giulia Bersani摄影作品

Giulia Bersani-qidye-1

Giulia Bersani,意大利摄影师,今年20岁,现居米兰,一年半前才开始接触底片摄影,擅长弱光拍摄,通过细微的观察直击心灵,并以她独特的视觉拍摄了很多让人眼前一亮的影像。来源:[via]

Giulia Bersani-qidye-2 Giulia Bersani-qidye-3 Giulia Bersani-qidye-4 Giulia Bersani-qidye-5 Giulia Bersani-qidye-6 Giulia Bersani-qidye-7发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染