Gabriel Scanu航拍摄影作品:悉尼海岸

Gabriel Scanu qidye1

Gabriel Scanu,澳大利亚摄影师,现居洛杉矶,擅长使用无人机进行航拍,官方网站:http://www.gabrielscanu.com

此处整理的均是悉尼周边的海岸线,在Scanu的观念中,悉尼的海水与世界任何地方都不同,“闪耀、纯净得好似玻璃”.

Gabriel Scanu qidye2 Gabriel Scanu qidye3 Gabriel Scanu qidye4 Gabriel Scanu qidye5 Gabriel Scanu qidye6 Gabriel Scanu qidye7 Gabriel Scanu qidye8 Gabriel Scanu qidye9 Gabriel Scanu qidye10 Gabriel Scanu qidye11 Gabriel Scanu qidye12 Gabriel Scanu qidye13发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染