Ferdinando Scianna摄影作品

Ferdinando Scianna-qidye-1

Ferdinando Scianna,意大利摄影师,出生于1943年,1960年代他在巴勒莫大学学习时开始摄影,1966年移居米兰,接下来几年为周刊《L’Europeo》拍摄图片,1973年转做摄影记者,1982年加入马格南图片社。20世纪80年代他开始涉足时尚摄影领域,作品站点:http://www.magnumphotos.com

以上这幅是导演马丁·斯科西斯,点击阅读全文可见他的更多作品,来源:[via]

Ferdinando Scianna-qidye-2 Ferdinando Scianna-qidye-3 Ferdinando Scianna-qidye-4 Ferdinando Scianna-qidye-5 Ferdinando Scianna-qidye-8 Ferdinando Scianna-qidye-9 Ferdinando Scianna-qidye-10 Ferdinando Scianna-qidye-11 Ferdinando Scianna-qidye-12 Ferdinando Scianna-qidye-13 Ferdinando Scianna-qidye-14 Ferdinando Scianna-qidye-15 Ferdinando Scianna-qidye-16 Ferdinando Scianna-qidye-18 Ferdinando Scianna-qidye-19 Ferdinando Scianna-qidye-20 Ferdinando Scianna-qidye-21 Ferdinando Scianna-qidye-22 Ferdinando Scianna-qidye-23 Ferdinando Scianna-qidye-24发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染