Ellie Foreman-Peck插画作品

Ellie Foreman-Peck-qidye-1

伦敦插画师Ellie Foreman-Peck的作品线条利落,充满张力,她受日本传统木刻的影响很大,尤其喜欢用传统的绘画风格和技艺来刻画人物和动物。

Ellie Foreman-Peck-qidye-2 Ellie Foreman-Peck-qidye-3 Ellie Foreman-Peck-qidye-4 Ellie Foreman-Peck-qidye-5 Ellie Foreman-Peck-qidye-6发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染