Elicia Edijanto绘画作品

Elicia Edijanto-qidye-1

Elicia Edijanto,印度尼西亚女画家,现居雅加达,其作品大多仅用黑白水彩描绘人与动物之间的关系,深沉而静谧,作品站点:http://www.behance.net/eliciaedijanto。来源:[via]

 

 

Elicia Edijanto-qidye-2 Elicia Edijanto-qidye-3 Elicia Edijanto-qidye-4 Elicia Edijanto-qidye-5 Elicia Edijanto-qidye-6 Elicia Edijanto-qidye-7 Elicia Edijanto-qidye-8 Elicia Edijanto-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染