Duarte Vitoria绘画作品

Duarte Vitoria-qidye-1

Duarte Vitoria,葡萄牙艺术家、画家,其作品逼真细腻,尤其是对人物表情及情绪的刻画上惟妙惟肖。官方网站:www.duartevitoria.com

Duarte Vitoria-qidye-2 Duarte Vitoria-qidye-3 Duarte Vitoria-qidye-4 Duarte Vitoria-qidye-5 Duarte Vitoria-qidye-6 Duarte Vitoria-qidye-7 Duarte Vitoria-qidye-8 Duarte Vitoria-qidye-9无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染