asper James摄影作品

asper James-qidye-1

asper James,英国摄影师,目前工作于北京。利用多重曝光的方式进行创作,这一方式的摄影目前也受到了很多摄影师的青睐。以上这组作品名为《City Silhouettes 》。

asper James-qidye-2 asper James-qidye-3 asper James-qidye-4 asper James-qidye-5 asper James-qidye-6 asper James-qidye-7 asper James-qidye-8 asper James-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染