Alexis Vasilikos摄影作品

Alexis Vasilikos-qidye-1

有些照片不需要解读,不需要描述,传达一种瞬间凝固的情绪,像摄影师Alexis Vasilikos的这些作品即是。

Alexis Vasilikos-qidye-2 Alexis Vasilikos-qidye-3 Alexis Vasilikos-qidye-4 Alexis Vasilikos-qidye-5 Alexis Vasilikos-qidye-6 Alexis Vasilikos-qidye-7 Alexis Vasilikos-qidye-8 Alexis Vasilikos-qidye-9 Alexis Vasilikos-qidye-10 Alexis Vasilikos-qidye-11发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染