Alexis Vasilikos摄影作品

Alexis Vasilikos-qidye-1

有些照片不需要解读,不需要描述,传达一种瞬间凝固的情绪,像摄影师Alexis Vasilikos的这些作品即是。

Alexis Vasilikos-qidye-2 Alexis Vasilikos-qidye-3 Alexis Vasilikos-qidye-4 Alexis Vasilikos-qidye-5 Alexis Vasilikos-qidye-6 Alexis Vasilikos-qidye-7 Alexis Vasilikos-qidye-8 Alexis Vasilikos-qidye-9 Alexis Vasilikos-qidye-10 Alexis Vasilikos-qidye-11无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染