Alexia Sinclair摄影新作:被冰封的故事

Alexia Sinclair-qidye-1

Alexia Sinclair,澳大利亚女摄影师,数码艺术家,出生于1976年,风格奇幻,色彩华丽,官方网站:http://www.alexiasinclair.com

这组作品名为《A Frozen Tale》,创作于2013年,拍摄地点是一座建于17世纪城堡,名为Skokloster,距离瑞典斯德哥尔摩80公里。来源:[via]

Alexia Sinclair-qidye-2 Alexia Sinclair-qidye-3 Alexia Sinclair-qidye-4 Alexia Sinclair-qidye-5 Alexia Sinclair-qidye-6 Alexia Sinclair-qidye-7 Alexia Sinclair-qidye-8 Alexia Sinclair-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染