Alex Gibbs艺术作品

Alex Gibbs-qidye-1

 

亚历克斯吉布斯,从爱丁堡艺术学院的毕业生,创建不那么无辜的艺术作品,曾经被认为是令人难以置信的无辜的工具。使用水粉画和铅笔蜡笔,他的作品充满童趣的感觉,掩盖了成熟的题材在手。不过,虽然他关注人类生存条件险恶的一面通过滑动崩溃,性剥削和性神经官能症等事件,亚历克斯吉布斯的彩色插图可爱。 

Alex Gibbs-qidye-2 Alex Gibbs-qidye-3 Alex Gibbs-qidye-4 Alex Gibbs-qidye-5 Alex Gibbs-qidye-6 Alex Gibbs-qidye-7 Alex Gibbs-qidye-8 Alex Gibbs-qidye-9 Alex Gibbs-qidye-10 Alex Gibbs-qidye-11 Alex Gibbs-qidye-12 Alex Gibbs-qidye-13发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染