ADME2013年度新闻图片

ADME2013-qidye-1

每到年底,各大新闻社和媒体都会评选年度图片,俄罗斯网站ADME综合了目前公布的图片,略掉一些政治的元素,也不仅关注灾难,而只是展现在过去的一年,你我生活的地球上发生的故事。

以上这幅,美国俄克拉荷马州的一次龙卷风后,一对夫妇站在家的废墟前,来源:[via]

ADME2013-qidye-2 ADME2013-qidye-3 ADME2013-qidye-4 ADME2013-qidye-5 ADME2013-qidye-6 ADME2013-qidye-7 ADME2013-qidye-8 ADME2013-qidye-9 ADME2013-qidye-10 ADME2013-qidye-11 ADME2013-qidye-12 ADME2013-qidye-13 ADME2013-qidye-14 ADME2013-qidye-15 ADME2013-qidye-16 ADME2013-qidye-17发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染