Aaron McElroy摄影作品

Aaron McElroy-qidye-1

Traces系列是女性身体和自然环境影像的交错并置,模糊了时间、地点和身份,唯独留下了生活中微妙的痕迹:透明窗帘、紧身衣、在上空盘旋的萤火虫……灰调和局部特写营造出一种亲密的、隐秘的、稍纵即逝的、脆弱的、偷窥似的氛围。Aaron McElroy是一位纽约摄影师,出生于1978年。

Aaron McElroy-qidye-2 Aaron McElroy-qidye-3 Aaron McElroy-qidye-4 Aaron McElroy-qidye-5 Aaron McElroy-qidye-6 Aaron McElroy-qidye-6 Aaron McElroy-qidye-7 Aaron McElroy-qidye-7 Aaron McElroy-qidye-8 Aaron McElroy-qidye-8 Aaron McElroy-qidye-9 Aaron McElroy-qidye-10发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染