Aaron Feaver:让时尚发出柔美之光

Aaron Feaver1-qidye-1

70后美国摄影师Aaron Feaver,是一个以洛杉矶为起步地的时尚摄影师。他的摄影之路开始于对摄影技术方面的兴趣,尤其是对风光摄影和景物的拍摄技术的迷恋。后来,他开始进行人像摄影创作,并渐渐地爱上人像摄影,以此为重点。他拍照喜欢用自然光,也不嫌弃便宜的胶片。他的作品风格柔美,散发诗意,画面常常带有夕阳的色彩,同时也不失时尚的潮流味道。

Aaron Feaver1-qidye-2 Aaron Feaver1-qidye-3 Aaron Feaver1-qidye-4 Aaron Feaver1-qidye-5 Aaron Feaver1-qidye-6 Aaron Feaver1-qidye-7 Aaron Feaver1-qidye-8 Aaron Feaver1-qidye-9 Aaron Feaver1-qidye-10 Aaron Feaver1-qidye-11 Aaron Feaver1-qidye-12 Aaron Feaver1-qidye-13 Aaron Feaver1-qidye-14 Aaron Feaver1-qidye-15 Aaron Feaver1-qidye-16 Aaron Feaver1-qidye-17 Aaron Feaver1-qidye-19 Aaron Feaver1-qidye-20 Aaron Feaver1-qidye-21 Aaron Feaver1-qidye-22 Aaron Feaver1-qidye-23 Aaron Feaver1-qidye-25 Aaron Feaver1-qidye-26 Aaron Feaver1-qidye-28 Aaron Feaver1-qidye-29 Aaron Feaver1-qidye-30 Aaron Feaver1-qidye-32 Aaron Feaver1-qidye-33 Aaron Feaver1-qidye-34 Aaron Feaver1-qidye-35 Aaron Feaver1-qidye-36 Aaron Feaver1-qidye-37 Aaron Feaver1-qidye-38 Aaron Feaver1-qidye-39 Aaron Feaver1-qidye-40 Aaron Feaver1-qidye-41 Aaron Feaver1-qidye-42 Aaron Feaver1-qidye-43 Aaron Feaver1-qidye-44 Aaron Feaver1-qidye-45 Aaron Feaver1-qidye-46 Aaron Feaver1-qidye-47 Aaron Feaver1-qidye-48 Aaron Feaver1-qidye-49 Aaron Feaver1-qidye-50 Aaron Feaver1-qidye-51 Aaron Feaver1-qidye-52发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染